Nắm tay nhau đi chụp hình couple – bạn đã từng hay chưa?